ARCHIDIECEZJA LUBELSKA
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
SYSTEM e-ADMINISTRACJI KOŚCIELNEJ SeAK


Celem projektu jest budowa środowiska e-administracji kościelnej oraz stworzenie
podstaw bazy teleinformatycznej dla systemu e-usług.
Przedmiotem SeAK jest uruchomienie bezpiecznego i skutecznego narzędzia
komunikacji, budowa scentralizowanego systemu informatycznego do zdalnego
zarządzania, gromadzenia, przetwarzania, archiwizacji i dystrybucji informacji w postaci:
1. Centralnego Portalu Internetowego - platformy informatycznej zawierającej system
bazodanowy i komunikacyjny,
2. Systemu e-Usług Internetowych,
3. Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów.

Dofinansowanie projektu z UE: 16 054 545,00 PLN